Lingvo Internacia – monata gazeto por la lingvo Esperanto, eldonata de la Klubo Esperantista en Uppsala

Tidningar från SEFs arkiv inskannade som pdf-filer. (Saknade nummer av Lingvo Internacia kan hittas hos bitarkivo.org.)

1895
1896
Årgång
saknas
1897
II:a jaro
1898
III:a jaro
1899
IV:a jaro
1900
V:a jaro
1901
VI:a jaro
1902
VII:a jaro